Waarom Involtum een interessante partner is voor de Hogeschool Rotterdam

Waarom Involtum een interessante partner is voor de Hogeschool Rotterdam

  • Post Author:
  • Post Category:Nieuws

De economie van morgen is duidelijk anders dan die van vandaag. Dat vinden ze bij de Hogeschool Rotterdam ook. Vandaar dat ze al enkele jaren werken met de Lean Startup methode van Eric Green. Daarbij worden groepen studenten gekoppeld aan een bedrijf om een businesscase uit te werken. Ook bij Involtum lopen dit jaar vijf groepen studenten mee die ons helpen om onze diensten en producten nog beter te maken.

Praktische toepassing onderwijs

‘De Lean Startup methode combineert diverse (projectmanagement)tools die binnen het huidige bedrijfsleven steeds vaker worden toegepast,’ vertelt docent Iris Withuis. ‘We leren zo onze derdejaars studenten om methodes die ze in de theorie op school leren, zoals Lean-Startup, Scrum en Trello in de praktijk toe te passen. Een onmisbare aanvulling op het onderwijs. Daarbij proberen we ze te koppelen aan passende bedrijven. Daarbij kijken we deels naar wat de studenten zelf graag willen, maar zoeken we ook specifiek bedrijven uit die wij goed bij hen vinden passen. Zoals Involtum.’

Werkmethode

‘Daarbij gaan ze volgens een vast stramien te werk,’ legt Withuis verder uit. ‘Ze beginnen met research, ontwikkelen vervolgens een prototype, gaan checken of deze in de praktijk werkt, waarna ze hem verder verbeteren en doorontwikkelen tot een werkende businesscase. Daarbij is de nauwe samenwerking met de praktijk onmisbaar. Het wordt zo echt een co-creatie tussen de school, de studenten en in dit geval Involtum.’

Denken als een ondernemer

‘Voor de studenten is het soms een behoorlijke uitdaging. Het is een behoorlijk verschil of je via een schools model werkt, of ineens veel eigen verantwoording hebt en het zoveel mogelijk zelf moet uitzoeken. Uiteraard begeleiden we wel als docenten, maar proberen we vooral te coachen en niet teveel te sturen. En dat is soms eng. Studenten gaan soms drie keer op hun bek, maar daar leren ze van. Vooral om een andere mindset te ontwikkelen en te gaan denken als een ondernemer.’

Involtum

Volgens Withuis is Involtum een interessante partner voor de Hogeschool Rotterdam. ‘Het is een bedrijf dat veel bezig is met de Sharing Economy en de Cloud. Twee zaken waarvan wij denken dat ze goed aansluiten op de belevingswereld van de studenten.’

Ook voor een deelnemend bedrijf pakken de studenteninitiatieven soms goed uit. ‘We hebben een paar keer gehad dat een bedrijf een businesscase van een studentengroep ook echt in de praktijk heeft doorontwikkeld.’

Projecten

Of dit bij Involtum ook het geval zal zijn is nog afwachten. Op dit moment zijn de studenten druk bezig met het projecten om de toepassingen van ons platform te verbeteren, zoals voor Aan/uit.net, Walstroom, Marktstroom en Call Bill.